Ohodnoť produkt/službu svojí firmy a vyhraj dovolenou snů v Egyptě

* týdenní letecký zájezd do Egypta pro 2 osoby v 5* hotelu all inclusive přímo u pláže

Hodnocení ZNAČKA ROKU poskytuje jedinečné údaje českému trhu, které ZNAČKY jsou TOP podle samotných zaměstnanců, kterému produktu/značce/službě zaměstnanci věří a doporučili by jí svým přátelům a známým. Tím pádem, kde by se kandidáti měli ucházet o práci a kterým firmám se naopak nedaří budovat dobré značky a tím získat důvěru samotných zaměstnanců ve značku/y firmy. Výsledky hodnocení zaměstnanců jsou zveřejněny na www.SKARIERA.cz.

Pravidla:

  1. Hodnotíš
  2. Sdílíš odkaz na hlasování na jedné ze svých sociálních sítí
  3. Uděláš si fotku nebo snímek obrazovky (printscreen) tvého sdílení na síti (když vyhraješ, budeme chtít vidět)
  4. Vyhráváš a odlétáš s někým do Egypta
znackaroku.cz

O studii

Studie ZNAČKA ROKU dle zaměstnanců firem je sesterským projektem studie TOP Zaměstnavatelé podle studentů vysokých škol. Hodnocení probíhá mezi zaměstnanci firem v České republice. Projekt je realizován ve spolupráci s firmami tak, že zaměstnavatelé posílají/sdílí odkaz na hodnocení svým zaměstnancům a ti se mohou hodnocení zúčastnit.

Cílem studie je poskytnout jedinečné údaje celému trhu i firmám samotným v podobě benchmarku (srovnání s ostatními firmami/značkami/službami na trhu), které ZNAČKY jsou TOP podle zaměstnanců pracujících v jednotlivých firmách. Hodnocení po jednotlivých letech je u každé firmy uvedeno na www.SKARIERA.cz.

Studie zároveň naznačuje firmám, o kolik může firma zvýšit výkonnost firmy zvýšením spokojenosti zaměstnanců se značkou/službou firmy, tedy nakolik by mohla být firma ziskovější, kdyby její zaměstnanci byli více spokojení, motivovaní a angažovaní mimo jiné i díky důvěře a ochotě doporučit značku/službu firmy.

Metodika studie

Zaměstnanci vyplňují odpovědi na otázky studie v online dotazníku.

Dotazník byl připraven organizátory podle celosvětově uznávané metodologie. Při přípravě dotazníku byly využity profesionální zkušenosti organizátorů a know-how z předchozích 12 ročníků studie TOP Zaměstnavatelé.

Žebříček společností v jednotlivých kategoriích je stanoven dle výsledků hodnocení respondentů. Každý rok probíhá revize otázek v průzkumu, která reflektuje trendy v České republice.

Skóre nabývá hodnot mezi -100 a 100 včetně, vyšší hodnota znamená vyšší loajalitu respondentů/ochota doporučit.

Výpočet skóre se provádí na základě dotazníku, při kterém respondenti dostanou otázku „Do jaké míry je pravděpodobné, že byste doporučili (společnost / produkt / službu...) svým přátelům a známým?“ a odpovídají na škále 0 (zcela nepravděpodobné) až 10 (zcela pravděpodobné). Procento těch, kteří odpověděli 0 až 6 (neloajální/detractors) se odečte od procenta těch, kteří odpověděli 9 nebo 10 (loajální/promoters). Výsledný rozdíl je hodnota skóre.

Například pokud 20 % klientů je neloajálních a 60 % loajálních, je skóre rovno 60 – 20 = +40.

Hodnoty skóre nižší než nula se obvykle vykládají jako příznak potíží s loajalitou, naopak víc než +50 je výborné. Záleží však také na kontextu a porovnání s konkurencí.