Hodnocení produktů a služeb firem podle zaměstnanců

Hodnocení ZNAČKA ROKU poskytuje jedinečné údaje českému trhu, které ZNAČKY jsou TOP podle samotných zaměstnanců, kterému produktu/značce/službě zaměstnanci věří a doporučili by jí svým přátelům a známým. Tím pádem, kde by se kandidáti měli ucházet o práci a kterým firmám se naopak nedaří budovat dobré značky a tím získat důvěru samotných zaměstnanců ve značku/y firmy. Výsledky hodnocení zaměstnanců jsou zveřejněny na www.SKARIERA.cz.

znackaroku.cz

O studii

Studie ZNAČKA ROKU dle zaměstnanců firem je sesterským projektem studie TOP Zaměstnavatelé podle studentů vysokých škol. Hodnocení probíhá mezi zaměstnanci firem v České republice. Projekt je realizován ve spolupráci s firmami tak, že zaměstnavatelé posílají/sdílí odkaz na hodnocení svým zaměstnancům a ti se mohou hodnocení zúčastnit.

Cílem studie je poskytnout jedinečné údaje celému trhu i firmám samotným v podobě benchmarku (srovnání s ostatními firmami/značkami/službami na trhu), které ZNAČKY jsou TOP podle zaměstnanců pracujících v jednotlivých firmách. Hodnocení po jednotlivých letech je u každé firmy uvedeno na www.SKARIERA.cz.

Studie zároveň naznačuje firmám, o kolik může firma zvýšit výkonnost firmy zvýšením spokojenosti zaměstnanců se značkou/službou firmy, tedy nakolik by mohla být firma ziskovější, kdyby její zaměstnanci byli více spokojení, motivovaní a angažovaní mimo jiné i díky důvěře a ochotě doporučit značku/službu firmy.

Metodika studie

Zaměstnanci vyplňují odpovědi na otázky studie v online dotazníku.

Dotazník byl připraven organizátory podle celosvětově uznávané metodologie. Při přípravě dotazníku byly využity profesionální zkušenosti organizátorů a know-how z předchozích 12 ročníků studie TOP Zaměstnavatelé.

Žebříček společností v jednotlivých kategoriích je stanoven dle výsledků hodnocení respondentů. Každý rok probíhá revize otázek v průzkumu, která reflektuje trendy v České republice.

Skóre nabývá hodnot mezi -100 a 100 včetně, vyšší hodnota znamená vyšší loajalitu respondentů/ochota doporučit.

Výpočet skóre se provádí na základě dotazníku, při kterém respondenti dostanou otázku „Do jaké míry je pravděpodobné, že byste doporučili (společnost / produkt / službu...) svým přátelům a známým?“ a odpovídají na škále 0 (zcela nepravděpodobné) až 10 (zcela pravděpodobné). Procento těch, kteří odpověděli 0 až 6 (neloajální/detractors) se odečte od procenta těch, kteří odpověděli 9 nebo 10 (loajální/promoters). Výsledný rozdíl je hodnota skóre.

Například pokud 20 % klientů je neloajálních a 60 % loajálních, je skóre rovno 60 – 20 = +40.

Hodnoty skóre nižší než nula se obvykle vykládají jako příznak potíží s loajalitou, naopak víc než +50 je výborné. Záleží však také na kontextu a porovnání s konkurencí.